Verklaring inzake gegevensbescherming


1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door deze aan ons mee te delen. Dit kan zijn voor. Het zijn bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen of met uw toestemming wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Je hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.
Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan v. een. zijn IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (artikel 6, lid 1, lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (artikel 6, lid 6, para. 1 lit. f GDPR).

Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover nodig om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen, hebben we met onze host een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.
Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Carambole Sport Friends Goch 1939 e.V
Gartenstrasse 9
47574 Goch
Telefoon: 02823-9277828
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele melding per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.
Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en directe reclame (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, U HEEFT OP ELK MOMENT RECHT OM DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE REDENEN OM REDENEN VOOR UW SPECIALE SITUATIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS GENOEMD UIT DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U ONDERWERPT, ZULLEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MINDER VERWERKEN, TENZIJ WE VERPLICHTE BESCHERMENDE REDENEN KUNNEN VERSTREKKEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN DISCLAIMER EN DE BESCHERMDE EIGENDOM BIEDT TEGENSTAND ONDER ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT ZIJN VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE TE BEWERPEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFIELEN, VOOR ZOVER HET VERBONDEN IS MET EEN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U ER bezwaar tegen heeft, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (VERPLICHTING ARTIKEL 21, LID 2 AVG).
Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke middelen onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens


U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een algemeen, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.
SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze pagina SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.


Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

 • Recht op beperking van verwerking

  U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / is gebeurd, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
 • Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar heeft gemaakt, moeten u en onze belangen worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen dan de rechten, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de opdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

 • Cookies

  Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en beschadigen uw apparaat niet. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of een automatische oplossing door uw webbrowser.

  In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van de derde partij te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

  Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het weergeven van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

  Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies om het webpubliek te meten) op basis van artikel 6 par. 1 lit. f AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Als er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies, vindt de opslag van de relevante cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

  U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

  Voor zover cookies van derde bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, toestemming vragen.

  Server logbestanden

  De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

    
 • Browsertype en -versie
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres


Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.
Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, lit. AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.
Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, lit. AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.
Reageer functie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt, naast uw opmerking, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u geselecteerde gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die reacties schrijven. Aangezien we de commentaren op deze website niet controleren vóór activering, hebben we deze gegevens nodig om te kunnen optreden tegen de auteur in geval van juridische schendingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneer u op opmerkingen

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op opmerkingen. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres dat u heeft opgegeven. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de info-e-mails. In dit geval worden de gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op opmerkingen verwijderd; Als u deze gegevens aan ons heeft doorgegeven voor andere doeleinden en elders (bijv. Nieuwsbriefbestelling), blijven deze gegevens bij ons.

Opslagperiode van de opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv.IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen moeten worden verwijderd om juridische redenen (bijv. Aanstootgevende opmerkingen).

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 Par. 1 a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele melding per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. Deze service wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook overgedragen aan de VS en andere derde landen.

U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk” -knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins is hier te vinden:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL


Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de Facebook "Vind ik leuk" -knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Facebook worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op:  https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit van uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Twitter-plug-in

Op deze website zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter en de "Re-Tweet" -functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens worden ook overgebracht naar Twitter. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief . Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die in het registratieformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die door ons zijn opgeslagen met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en wordt verwijderd uit de nieuwsbrief distributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrieflijst, kan uw e-mailadres bij ons of de nieuwsbriefserviceprovider in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet gecombineerd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de modus voor uitgebreide gegevensbescherming. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijk de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Ongeacht of je nu een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je op deze website een YouTube-video start, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie kan een. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube is te vinden in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

We gebruiken de kaartservice van OpenStreetMap (OSM). De aanbieder is de Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

Als u een website bezoekt die OpenStreetMap bevat, is dat mogelijk een. Uw IP-adres en verdere informatie over uw gedrag op deze website worden doorgestuurd naar de OSMF. Hiervoor kan OpenStreetMap cookies in uw browser opslaan. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Uw locatie kan ook worden vastgelegd als u dit doet in uw apparaatinstellingen - bijv. B. op uw mobiele telefoon - hebben goedgekeurd. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie. Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van OpenStreetMap onder de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

OpenStreetMap wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website hebben aangegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijdsduur dat de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in de gegevensbeschermingsregels van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de .

Bron: e-recht24.de